Skip to main content

TEXT 53

TEXT 53

Tekst

Verš

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

Synonyma

na — aldrig; aham — Jeg; vedaiḥ — gennem studium af Vedaerne; na — aldrig; tapasā — gennem streng askese; na — aldrig; dānena — gennem velgørenhed; na — aldrig; ca — også; ijyayā — gennem tilbedelse; śakyaḥ — det er muligt; evam-vidhaḥ — på denne måde; draṣṭum — at se; dṛṣṭavān asi — du har set; mām — Mig; yathā — som.

na — nikdy; aham — Já; vedaiḥ — studiem Ved; na — nikdy; tapasā — tvrdou askezí; na — nikdy; dānena — dáváním milodarů; na — nikdy; ca — také; ijyayā — uctíváním; śakyaḥ — je možné; evam-vidhaḥ — takto; draṣṭum — vidět; dṛṣṭavān — vidící; asi — jsi; mām — Mě; yathā — jako.

Translation

Překlad

Den form, du ser med dine transcendentale øjne, kan ikke forstås gennem studier af Vedaerne alene eller ved at gennemgå streng askese, gennem velgørenhed eller gennem tilbedelse. Det er ikke gennem disse metoder, man kan se Mig, som Jeg er.

Podobu, kterou vidíš svýma transcendentálníma očima, nelze poznat pouhým studováním Ved, tvrdou askezí, dáváním milodarů ani uctíváním. Těmito prostředky Mě není možné vidět takového, jaký jsem.

Purport

Význam

FORKLARING: Først åbenbarede Kṛṣṇa Sig for Sine forældre, Devakī og Vasudeva, i en firarmet form, og derefter forvandlede Han Sig til den toarmede form. Dette mysterium er meget svært at forstå for dem, der er ateister, eller for folk, der er blottet for hengiven tjeneste. Det er umuligt at forstå Kṛṣṇa for intellektuelle, der kun har studeret den vediske litteratur gennem deres grammatiske viden eller akademiske kvalifikationer. Han kan heller ikke forstås af personer, der kun kommer til templet officielt for at fremføre deres tilbedelse. De aflægger deres besøg, men de kan ikke forstå Kṛṣṇa, som Han er. Som det vil blive forklaret af Kṛṣṇa Selv i næste vers, kan Kṛṣṇa kun forstås af dem, der følger den hengivne tjenestes vej.

Kṛṣṇa se nejprve zjevil svým rodičům Devakī a Vasudevovi ve čtyřruké podobě, kterou pak změnil ve dvourukou. Proniknout do tohoto tajemství je pro ateisty či ty, kdo nevykonávají oddanou službu, velice těžké. Učenci, kteří studují Vedy pouze na základě gramatiky a čistě akademické kvalifikace, nemohou Kṛṣṇu poznat. To platí i o těch, kdo chodí formálně uctívat do chrámu — navštíví sice chrám, ale nemohou poznat Kṛṣṇu takového, jaký je. Poznat Kṛṣṇu je možné jedině cestou oddané služby, jak Kṛṣṇa sám vysvětlí v následujícím verši.