Skip to main content

TEXT 50

第50節

Tekst

テキスト

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā
sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; iti — således; arjunam — til Arjuna; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — på den måde; uktvā — efter at have talt; svakam — Sin egen; rūpam — form; darśayām āsa — viste; bhūyaḥ — igen; āśvāsayām āsa — opmuntrede; ca — også; bhītam — der var frygtsom; enam — ham; bhūtvā — idet Han antog; punaḥ — igen; saumya-vapuḥ — den smukke form; mahā-ātmā — den store sjæl (Kṛṣṇa).

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya said; iti – thus; arjunam – unto Arjuna; vāsudevaḥ – Kṛṣṇa; tathā – in that way; uktvā – speaking; svakam – His own; rūpam – form; darśayām āsa – showed; bhūyaḥ – again; āśvāsayām āsa – encouraged; ca – also; bhītam – fearful; enam – him; bhūtvā – becoming; punaḥ – again; saumya-vapuḥ – the beautiful form; mahā-ātmā – the great one.

Translation

Translation

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

サンジャヤはドリタラーシュトラに言った。―バガヴァーン、クリシュナはアルジュナにこう言って、彼の真実の姿、四本腕の姿を示した後、遂に二本腕の御姿を示し、怖れ
おののいているアルジュナをなぐさめました。

Purport

Purport

FORKLARING: Da Kṛṣṇa åbenbarede Sig som Vasudeva og Devakīs søn, viste Han Sig først som den firarmede Nārāyaṇa, men på anmodning af Sine forældre forvandlede Han Sig derefter til et almindeligt barn af udseende. På samme måde var Kṛṣṇa godt klar over, at Arjuna ingen interesse havde i at se en firarmet form, men da Arjuna havde bedt om at se denne firarmede form, viste Kṛṣṇa ham den igen for derpå at fremstå i Sin toarmede form. Ordet saumya-vapuḥ er meget betydningsfuldt. Saumya-vapuḥ er en meget smuk form. Den er endog kendt som den allersmukkeste form. Da Kṛṣṇa var her på planeten, var alle simpelthen tiltrukket af Hans form, og fordi Kṛṣṇa er universets leder, fordrev Han Sin hengivne Arjunas frygt og viste ham igen Sin smukke skikkelse som Kṛṣṇa. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena. Kun den, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve, kan se Śrī Kṛṣṇas vidunderskønne form.

クリシュナがヴァスデヴァとデヴァキーの息子として現われた時、最初は四本腕のナーラーヤナの姿で現われた。しかし両親の希望に応じて、普通の子供の姿に変ったのだ。同
様に、クリシュナはアルジュナが四本腕の姿を見ることにさほど関心がないのをよく知っていたが、アルジュナがこの四本腕の姿を見たいと申し出たものだから、再びその姿を現わし、それから、彼御自身、つまり彼の二本腕の御姿を示したのである。〃サウミャ・ヴァプハ〃という言葉は非常に重要で、これは極めて美しい姿、のこと。最も美しい姿とされている。彼がおられた時、すべての人々はことごとくクリシュナの姿にすっかり魅せられてしまったものだ。クリシュナは宇宙の演出家だから、彼の献身者であるアルジュナの恐怖を消し、再びクリシュナとしての美しい姿を示してみせた。『ブラフマ・サムヒター』(五・三十八)には次のように書いてある。〃プレマーンジャナ・チッフリタ・バクティヴィロチャネナ″「愛の香油を両眼(め)に塗った人だけが、シュリー・クリシュナの美しい姿を見ることができる」と。