Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Tekst

Text

tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa
tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa

Synonyms

Synonyms

tvam — Du; ādi-devaḥ — den Oprindelige Højeste Gud; puruṣaḥ — personlighed; purāṇaḥ — gammel; tvam — Du; asya — for dette; viśvasya — univers; param — det transcendentale; nidhānam — hvilested; vettā — kenderen; asi — Du er; vedyam — det, som kan vides; ca — og; param — det transcendentale; ca — og; dhāma — tilflugtssted; tvayā — af Dig; tatam — gennemtrængt; viśvam — universet; ananta-rūpa — O uendelige form.

tvam — Du; ādi-devaḥ — der ursprüngliche Höchste Gott; puruṣaḥ — Persönlichkeit; purāṇaḥ — alt; tvam — Du; asya — von diesem; viśvasya — Universum; param — transzendental; nidhānam — Zuflucht; vettā — der Kenner; asi — Du bist; vedyam — das Ziel des Wissens; ca — und; param — transzendental; ca — und; dhāma — Zuflucht; tvayā — von Dir; tatam — durchdrungen; viśvam — das Universum; ananta-rūpa — o unbegrenzte Form.

Translation

Translation

Du er Guddommens Oprindelige Personlighed, den ældste og det endelige hvilested for denne manifesterede kosmiske verden. Du er den, der ved alt, og Du er alt, der kan vides. Du er det yderste tilflugtssted, der er hævet over de materielle kvaliteter. O ubegrænsede form! Hele denne kosmiske manifestation gennemtrænges af Dig!

Du bist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, der Älteste, die letztliche Ruhestätte der manifestierten kosmischen Welt. Du besitzt alles Wissen, und Du bist das Ziel allen Wissens. Du bist der höchste Zufluchtsort jenseits der materiellen Erscheinungsweisen. O grenzenlose Form! Die gesamte kosmische Manifestation ist von Dir durchdrungen!

Purport

Purport

FORKLARING: Alt hviler på Guddommens Højeste Personlighed. Han er derfor det yderste hvilested. Nidhānam betyder, at alt, selv Brahman- stråleglansen, hviler på Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa. Han er kenderen af alt, der sker i denne verden, og hvis der er nogen ende på kundskab, er det Ham, der er enden på al kundskab. Derfor er Han det kendte og det, der kan kendes. Eftersom Han er altgennemtrængende, er Han genstand for al viden. Da Han er årsagen i den åndelige verden, er Han transcendental. Han er også den højeste person i den transcendentale verden.

ERLÄUTERUNG: Alles ruht auf der Höchsten Persönlichkeit Gottes; deshalb ist Er der letztliche Ruheort. Nidhānam bedeutet, daß alles, selbst die Brahman-Ausstrahlung, auf der Höchsten Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, ruht. Er weiß alles, was in dieser Welt geschieht, und wenn Wissen eine Schlußfolgerung hat, so ist Er diese Schlußfolgerung; deshalb ist Er der Gegenstand und das Ziel allen Wissens. Er wird als das Objekt des Wissens bezeichnet, weil Er alldurchdringend ist. Weil Er die Ursache der spirituellen Welt ist, ist Er transzendental. Er ist auch die höchste Persönlichkeit in der spirituellen Welt.