Skip to main content

TEXT 35

第35節

Tekst

テキスト

sañjaya uvāca
etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya
sañjaya uvāca
etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; etat — denne; śrutvā — efter at have hørt; vacanam — tale; keśavasya — Kṛṣṇas; kṛta-añjaliḥ — med foldede hænder; vepamānaḥ — skælvende; kirīṭī — (den kronebærende) Arjuna; namaskṛtvā — idet han frembar hyldester; bhūyaḥ — igen; eva — også; āha — sagde han; kṛṣṇam — til Kṛṣṇa; sa-gadgadam — med dirrende stemme; bhīta-bhītaḥ — frygtsom; praṇamya — idet han frembar hyldester.

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya said; etat – thus; śrutvā – hearing; vacanam – the speech; keśavasya – of Kṛṣṇa; kṛta-añjaliḥ – with folded hands; vepamānaḥ – trembling; kirīṭī – Arjuna; namaskṛtvā – offering obeisances; bhūyaḥ – again; eva – also; āha – said; kṛṣṇam – unto Kṛṣṇa; sa-gadgadam – with a faltering voice; bhīta-bhītaḥ – fearful; praṇamya – offering obeisances.

Translation

Translation

Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: O Konge, efter at han havde hørt dette fra Guddommens Højeste Personlighed, fremførte en skælvende Arjuna gang på gang med foldede hænder sine hyldester. Med dirrende stemme talte han frygtsomt til Herren som følger.

サンジャャはドリクラ‐シュトラに言った。―王よ,バガヴァーンからこのような言葉を聞いて、アルジュナは震えながら合掌し、何度も何度もひれ伏して、畏怖のため口ご
もりながら主クリシュナに言上しました。

Purport

Purport

FORKLARING: Som vi allerede har forklaret det, blev Arjuna overvældet af forundring over den situation, som Guddommens Højeste Personligheds universelle form havde fremkaldt. Han begyndte således at tilbyde Kṛṣṇa sine respektfulde hyldester igen og igen, og med skælvende stemme gav han sig til at bede, ikke som en ven, men som en hengiven i forundring.

前述の説明の通り、バガヴァーンの宇宙普遍相(ヴィシュヴァルーパ)がかもし出した状況のために、アルジュナは驚きのあまりうろたえてしまい、クリシュナに向って何度も何度も尊敬の礼を拝い、友人としてではなく畏怖した献身者の立場で、どもりながら祈りの言葉をとなえはじめた。