Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Tekst

Verš

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyma

amī — alle disse; hi — afgjort; tvām — Dig; sura-saṅghāḥ — grupper af halvguder; viśanti — træder ind i; kecit — nogle af dem; bhītāḥ — af frygt; prāñjalayaḥ — med foldede hænder; gṛṇanti — fremfører bønner; svasti — al fred; iti — således; uktvā — idet de udbryder; mahā-ṛṣi — store vismænd; siddha-saṅghāḥ — fuldendte væsener; stuvanti — synger hymner; tvām — til Dig; stutibhiḥ — med bønner; puṣkalābhiḥ — med vediske hymner.

amī — ti všichni; hi — jistě; tvām — do Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohů; viśanti — vstupují; kecit — někteří z nich; bhītāḥ — ze strachu; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; gṛṇanti — pronášejí modlitby; svasti — sláva; iti — takto; uktvā — hovořící; mahā-ṛṣi — velcí mudrci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — pějí hymny; tvām — Tobě; stutibhiḥ — s modlitbami; puṣkalābhiḥ — védskými hymny.

Translation

Překlad

Alle skarerne af halvguder overgiver sig til Dig og træder ind i Dig. Nogle af dem beder skrækslagent til Dig med foldede hænder. Skarer af store vismænd og fuldendte væsener udbryder “Al fred!” og lovpriser Dig med sang fra de vediske hymner.

Celé zástupy polobohů se Ti odevzdávají a vstupují do Tebe. Někteří z nich se velmi bojí a pronášejí modlitby se sepjatýma rukama. Zástupy velkých mudrců a dokonalých bytostí Ti provolávají slávu a modlí se k Tobě pěním védských hymnů.

Purport

Význam

FORKLARING: Alle halvguderne på de forskellige planetsystemer frygtede den skrækindjagende manifestation af den universelle form og dens blændende stråleglans og bad derfor om beskyttelse.

Polobozi ve všech planetárních soustavách se báli hrozivého projevu vesmírné podoby a její oslnivé záře, a proto se modlili o ochranu.