Skip to main content

TEXT 17

第17節

Tekst

テキスト

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyms

Synonyms

kirīṭinam — med hjelme; gadinam — med køller; cakriṇam — med diskosser; ca — og; tejaḥ-rāśim — med en stråleglans; sarvataḥ — til alle sider; dīpti-mantam — glødende; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; durnirīkṣyam — vanskelig at se; samantāt — overalt; dīpta-anala — som flammende ild; arka — Solens; dyutim — solskin; aprameyam — det umådelige.

kirīṭinam – with helmets; gadinam – with maces; cakriṇam – with discs; ca – and; tejaḥ-rāśim – effulgence; sarvataḥ – on all sides; dīpti-mantam – glowing; paśyāmi – I see; tvām – You; durnirīkṣyam – difficult to see; samantāt – everywhere; dīpta-anala – blazing fire; arka – of the sun; dyutim – the sunshine; aprameyam – immeasurable.

Translation

Translation

Det er svært at se Din skikkelse på grund af dens blændende stråleglans, der som en flammende ild eller Solens umådelige stråler spreder sig i alle retninger. Og dog kan jeg se denne glødende form overalt, prydet som den er med forskellige kroner, stridskøller og diskosser.

さん然たる無数の太陽か燃えさかる大火焔のように、十方にひろがる光彩はあまりにも眩いが、それでも私は到る処に様々な宝冠、こん棒、円盤で荘厳し、白光を放つあなたの御相を見ている。