Skip to main content

TEXT 39

第39節

Tekst

テキスト

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Synonyms

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat – whatever; ca – also; api – may be; sarva-bhūtānām – of all creations; bījam – seed; tat – that; aham – I am; arjuna – O Arjuna; na – not; tat – that; asti – there is; vinā – without; yat – which; syāt – exists; mayā – Me; bhūtam – created being; cara-acaram – moving and nonmoving.

Translation

Translation

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

またその上にアルジュナょ、私はすべての存在を生み出す種である。動くものも、動かぬものも、私なしには何一つ存在し得ない。

Purport

Purport

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

どんなものにも原因がある。それが存在するに至った原因、または種子がクリシュナである。クリシュナのエネルギーがなかったら何一つ存在し得ない。したがって彼は全能者と呼ばれる。動くものでも動かぬものでも、彼の勢力がなくては存在し得ない。クリシュナのエネルギーに基づかない存在をマーヤー、すなわち〃真実ではないもの〃という。