Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Text

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

Synonyms

Synonyms

rudrāṇām — af alle Rudraerne; śaṅkaraḥ — Herren Śiva; ca — også; asmi — Jeg er; vitta-īśaḥ — herren over halvgudernes skatkammer; yakṣa- rakṣasām — blandt Yakṣaerne og Rākṣasaerne; vasūnām — af Vasuerne; pāvakaḥ — ild; ca — også; asmi — Jeg er; meruḥ — Meru; śikhariṇām — af alle bjerge; aham — Jeg er.

rudrāṇām — of all the Rudras; śaṅkaraḥ — Lord Śiva; ca — also; asmi — I am; vitta-īśaḥ — the lord of the treasury of the demigods; yakṣa-rakṣasām — of the Yakṣas and Rākṣasas; vasūnām — of the Vasus; pāvakaḥ — fire; ca — also; asmi — I am; meruḥ — Meru; śikhariṇām — of all mountains; aham — I am.

Translation

Translation

Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

Of all the Rudras I am Lord Śiva, of the Yakṣas and Rākṣasas I am the Lord of wealth [Kuvera], of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.

Purport

Purport

FORKLARING: Der findes elleve Rudraer, af hvem Śaṅkara, Herren Śiva, er den førende. Blandt den Højeste Herres inkarnationer er han den, der har ansvaret for uvidenhedens kvalitet i universet. Yakṣaerne og rākṣasaernes leder er Kuvera, halvgudernes overskatmester, og han repræsenterer den Højeste Herre. Meru er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer.

There are eleven Rudras, of whom Śaṅkara, Lord Śiva, is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the mode of ignorance in the universe. The leader of the Yakṣas and Rākṣasas is Kuvera, the master treasurer of the demigods, and he is a representation of the Supreme Lord. Meru is a mountain famed for its rich natural resources.