Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Verš

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

Synonyms

Synonyma

rudrāṇām — af alle Rudraerne; śaṅkaraḥ — Herren Śiva; ca — også; asmi — Jeg er; vitta-īśaḥ — herren over halvgudernes skatkammer; yakṣa- rakṣasām — blandt Yakṣaerne og Rākṣasaerne; vasūnām — af Vasuerne; pāvakaḥ — ild; ca — også; asmi — Jeg er; meruḥ — Meru; śikhariṇām — af alle bjerge; aham — Jeg er.

rudrāṇām — ze všech Rudrů; śaṅkaraḥ — Pán Śiva; ca — také; asmi — jsem; vitta-īśaḥ — pán pokladnice polobohů; yakṣa-rakṣasām — z Yakṣů a Rākṣasů; vasūnām — z Vasuů; pāvakaḥ — oheň; ca — také; asmi — jsem; meruḥ — Meru; śikhariṇām — ze všech hor; aham — Já jsem.

Translation

Překlad

Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

Ze všech Rudrů jsem Pán Śiva, z Yakṣů a Rākṣasů jsem pán bohatství (Kuvera), z Vasuů jsem oheň (Agni) a mezi horami jsem Meru.

Purport

Význam

FORKLARING: Der findes elleve Rudraer, af hvem Śaṅkara, Herren Śiva, er den førende. Blandt den Højeste Herres inkarnationer er han den, der har ansvaret for uvidenhedens kvalitet i universet. Yakṣaerne og rākṣasaernes leder er Kuvera, halvgudernes overskatmester, og han repræsenterer den Højeste Herre. Meru er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer.

Z jedenácti Rudrů je nejpřednějším Śaṅkara, Pán Śiva. Je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a má v tomto vesmíru na starosti kvalitu nevědomosti. Vůdcem Yakṣů a Rākṣasů je Kuvera, vrchní pokladník polobohů, který zastupuje Nejvyššího Pána.