Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Tekst

Текст

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
рудра̄н̣а̄м шанкараш ча̄сми
виттешо якш̣а-ракш̣аса̄м
васӯна̄м па̄вакаш ча̄сми
мерух̣ шикхарин̣а̄м ахам

Synonyms

Дума по дума

rudrāṇām — af alle Rudraerne; śaṅkaraḥ — Herren Śiva; ca — også; asmi — Jeg er; vitta-īśaḥ — herren over halvgudernes skatkammer; yakṣa- rakṣasām — blandt Yakṣaerne og Rākṣasaerne; vasūnām — af Vasuerne; pāvakaḥ — ild; ca — også; asmi — Jeg er; meruḥ — Meru; śikhariṇām — af alle bjerge; aham — Jeg er.

рудра̄н̣а̄м – от всички Рудри; шанкарах̣ – Бог Шива; ча – също; асми – Аз съм; витта-ӣшах̣ – владетелят на съкровищата на полубоговете; якш̣а-ракш̣аса̄м – от Якш̣ите и Ра̄кш̣асите; васӯна̄м – от всички Васу; па̄ваках̣ – огън; ча – също; асми – Аз съм; мерух̣ – Меру; шикхарин̣а̄м – от всички планини; ахам – Аз съм.

Translation

Превод

Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

От Рудрите Аз съм Бог Шива; от Якш̣ите и Ра̄кш̣асите съм владетелят на богатствата (Кувера); от всички Васу Аз съм огънят (Агни); от планините Аз съм Меру.

Purport

Коментар

FORKLARING: Der findes elleve Rudraer, af hvem Śaṅkara, Herren Śiva, er den førende. Blandt den Højeste Herres inkarnationer er han den, der har ansvaret for uvidenhedens kvalitet i universet. Yakṣaerne og rākṣasaernes leder er Kuvera, halvgudernes overskatmester, og han repræsenterer den Højeste Herre. Meru er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer.

Има единайсет Рудри, сред които Шанкара, Шива, е главният. Той е инкарнация на Върховния Бог и отговаря за гун̣ата на невежеството във Вселената. Начело на Якш̣ите и Ра̄кш̣асите стои Кувера, ковчежникът на полубоговете; той представя Върховния Бог. Меру е планината, известна с изключителните си природни богатства.