Skip to main content

KAPITEL ET:

제1장

Besigtigelse af hærene på Kurukṣetras slagmark

꾸룩쉐뜨라 전쟁터에 모인 군대의 관찰

TEXT 1:
Dhṛtarāṣṭra sagde: O Sañjaya, hvad gjorde mine sønner og Pāṇḍus sønner efter at have taget opstilling på Kurukṣetras pilgrimssted, kamplystne som de var?
제1절:
드리따라쉬뜨라가 말했습니다: 오 산자야여, 전쟁을 치르고자 꾸룩쉐뜨라의 성지에 모인 나의 아들들과 빤두의 아들들이 무엇을 했는가?
TEXT 2:
Sañjaya sagde: O Konge, efter at have skuet over hæren, der var opstillet af Pāṇḍus sønner i militær slagorden, gik Kong Duryodhana til sin lærer og talte følgende ord.
제2절:
산자야가 말했다: 오 왕이시여, 듀로다나 왕은 전열을 갖춘 빤두 아들들의 군대를 살펴 본 다음, 그의 스승에게 가서 다음과 같이 말했습니다.
TEXT 3:
O min lærer, betragt Pāṇḍus sønners mægtige hær, der er blevet opstillet med så stor færdighed af din intelligente discipel, Drupadas søn.
제3절:
오 스승님, 드루빠다의 아들, 당신의 아주 영리한 제자가 능숙하게 배치한 빤두 아들들의 훌륭한 군대를 보십시오.
TEXT 4:
Dér i deres hær findes der mange tapre bueskytter, der kan måle sig med Bhīma og Arjuna i kamp – store krigere som Yuyudhāna, Virāṭa og Drupada.
제4절:
이 군대에는 비마와 아르주나에 필적하는 사수의 영웅이 많이 있는데, 유유다나와 비라따, 그리고 드루빠다와 같은 위대한 전사들이 바로 그들입니다.
TEXT 5:
Der er også store heroiske krigere som Dhṛṣtaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja og Śaibya.
제5절:
또한 드리쉬따께뚜, 쩨끼따나, 까쉬라자, 뿌루짓, 꾼띠보자, 샤이뱌 같이 위대하고 용감하며 강력한 전사들이 있습니다.
TEXT 6:
Der er den mægtige Yudhāmanyu, den meget kraftfulde Uttamaujā såvel som Subhadrās søn og Draupadīs sønner. Alle disse krigere er store stridsvognskæmpere.
제6절:
힘센 유다만유, 매우 강력한 웃따마우자, 수바드라의 아들, 드라우빠디의 아들들이 있습니다. 이 전사들은 모두 위대한 마차 무사들입니다.
TEXT 7:
O du bedste blandt brāhmaṇaer, lad mig fortælle dig om de kaptajner, der specielt egner sig til at lede mine militærstyrker.
제7절:
그러나 오! 최고의 브라흐마나여, 이제 제 군대를 지휘할 특출한 장군들에 대해 알려 드리겠습니다.
TEXT 8:
Der er personer som dig selv, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa og Somadattas søn ved navn Bhūriśravā, der altid er sejrrige i kamp.
제8 절:
당신처럼 전투에서 항상 승리하는 분들, 비쉬마, 까르나, 끄리빠, 아스밧타마, 비까르나, 소마닷따의 아들인 부리스라바가 우리 진영에 있습니다.
TEXT 9:
Der er mange andre helte, der er rede til at ofre livet for min skyld. De er alle veludrustede med forskellige slags våben, og alle er de kyndige i den militære videnskab.
제9절:
나를 위해 목숨을 내놓을 준비가 된 다른 영웅들이 많이 있습니다. 그들은 모두 여러 종류의 무기로 잘 무장되어 있고, 군사 전략에 관해 경험이 많이 있습니다.
TEXT 10:
Vores styrke er umålelig, og vi er fuldt ud beskyttet af bedstefader Bhīṣma, mens Pāṇḍavaernes styrke, der omhyggeligt beskyttes af Bhīma, er begrænset.
제10절:
우리들의 힘은 이루 헤아릴 수가 없고 우리는 비쉬마 할아버지께서 완벽히 보호하고 계신 데 반해, 빤다바들은 비마가 신중히 보호하고 있지만 그들의 힘은 한정되어 있습니다.
TEXT 11:
Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.
제11절:
여러분들 모두 각자 포진한대로 전략적 지점을 사수하면서 이제 비쉬마 할아버지를 전적으로 지원하시오.
TEXT 12:
Bhīṣma, Kuru-dynastiet og krigernes store, tapre bedstefader, blæste da højt i sin konkylie og fremkaldte en lyd som en løves brøl til stor glæde for Duryodhana.
제12절:
그런 다음 꾸루 왕조의 위대하고 용감한 조부, 모든 장수의 수장 비쉬마가 마치 사자가 포효하는 듯 그의 소라 나팔을 크게 불자 듀로다나가 기뻐했습니다.
TEXT 13:
Derefter istemtes med ét alle konkylier, trommer, pauker, horn og trompeter samtidigt, og den samlede lyd var øredøvende.
제13절:
그러고 나서 갑자기 소라 나팔, 북, 군대 나팔, 트럼펫, 뿔 나팔들이 일제히 소리를 울렸고, 그 합쳐진 소리가 떠들썩했습니다.
TEXT 14:
På den anden side blæste både Herren Kṛṣṇa og Arjuna, der befandt sig i en stor stridsvogn, der var forspændt med hvide heste, i deres transcendentale konkylier.
제14절:
반대편에서 흰 말들이 이끄는 멋진 마차 위에 올라타고 계신 주 끄리쉬나와 아르주나도 그들의 초월적인 소라 나팔을 불었습니다.
TEXT 15:
Herren Kṛṣṇa blæste i Sin konkylie ved navn Pāñcajanya, Arjuna blæste i sin, Devadatta, og Bhīma, ædedolken, der var kendt for sine herkuliske bedrifter, blæste i sin skrækindjagende konkylie ved navn Pauṇḍra.
제15절:
주 끄리쉬나께서는 빤짜잔야라는 당신의 소라 나팔을 부셨고 아르주나는 데바닷따를, 식욕이 왕성하고 초인적인 일도 수행해내는 비마는 무시무시한 소라 나팔, 빠운드라를 불었습니다.
TEXTS 16-18:
Kong Yudhiṣṭhira, Kuntīs søn, blæste i sin konkylie, Ananta-vijaya, og Nakula og Sahadeva blæste i konkylierne ved navn Sughoṣa og Maṇipuṣpaka. Den store bueskytte kongen af Kāśī og den mægtige kriger Śikhaṇḍī samt Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa og den uovervindelige Sātyaki tillige med Drupada, Draupadīs sønner og de andre såsom Subhadrās stærkarmede søn blæste alle i deres respektive konkylier, O Konge.
제16~18절:
오 왕이시여, 꾼띠의 아들 유디쉬티라 왕은 그의 소라 나팔 아난따 비자야를 불었고, 나꿀라와 사하데바는 수고샤와 마니뿌쉬빠까를 불었습니다. 위대한 궁수 까시의 왕, 위대한 전사 시칸디, 드리쉬따듐나, 비라따, 무적의 사땨끼, 드루빠다, 드라우빠디의 아들들, 강력히 무장한 수바드라의 아들과 다른 장수들도 각자 그들의 소라 나팔을 불었습니다.
TEXT 19:
Lyden af disse forskellige konkylier var øredøvende. Den genlød både i himmelen og på Jorden og sønderknuste Dhṛtarāṣṭras sønners hjerter.
제19절:
이 서로 다른 소라 나팔 소리가 폭발적으로 들렸습니다. 하늘과 땅을 진동하는 그 소리는 드리따라쉬뜨라 아들들의 심장을 산산이 조각내었습니다.
TEXT 20:
På det tidspunkt løftede Arjuna, Pāṇḍus søn, der sad i stridsvognen, hvis flag var mærket med Hanumān, sin bue og beredte sig på at affyre sine pile. O Konge, efter at have betragtet Dhṛtarāṣṭras sønner, der var opstillet i militær slagorden, talte Arjuna disse ord til Hṛṣīkeśa [Herren Kṛṣṇa].
제20절:
바로 그때, 하누만이 새겨진 깃발이 달린 마차에 탄 빤두의 아들 아르주나가 활을 들어 화살을 쏠 준비를 했습니다. 오 왕이시여, 아르주나는 적진의 드리따라쉬뜨라의 아들들을 본 후, 주 끄리쉬나께 다음과 같은 말을 했습니다.
TEXTS 21-22:
Arjuna sagde: O Du ufejlbarlige, vær god at føre min stridsvogn ind mellem de to hære, så jeg kan se dem, der er til stede her med et ønske om at kæmpe, og mod hvem jeg må dyste i dette store slag.
제21~22절:
아르주나가 말했습니다: 오 절대 신뢰할 수 있는 분이시여, 싸우기를 원하는 자가 누군지, 이 큰 전쟁에서 맞서야 할 대상이 누군지 볼 수 있도록 제 마차를 전열을 갖추고 있는 양 군대 사이로 몰아 주소서.
TEXT 23:
Lad mig se, hvem der er kommet her for at kæmpe med ønsket om at behage Dhṛtarāṣṭras ondsindede søn.
제23절:
사악한 마음을 가진 드리따라쉬뜨라 아들의 환심을 사고자 전쟁을 하러 여기 모인 자들을 어디 보자.
TEXT 24:
Sañjaya sagde: O Bharatas efterkommer, efter at være blevet tiltalt således af Arjuna kørte Herren Kṛṣṇa den fornemme stridsvogn ind mellem de to hære.
제24절:
산자야가 말했습니다: 오 바라따의 후손이시여, 아르주나로부터 그 말을 듣고서, 주 끄리쉬나께서 그 멋진 마차를 양 군대의 한가운데로 몰았습니다.
TEXT 25:
I tilstedeværelse af Bhīṣma, Droṇa og alle verdens andre ledere bemærkede Herren: “Se blot, Pārtha, hvordan alle Kuruerne er forsamlede her!”
제25절:
비쉬마, 드로나와 세상의 여러 수장이 모두 모인 가운데, 주께서 말씀하셨습니다. “오 빠르타여, 꾸루 왕조 가문 전체가 여기 모인 것을 보아라”
TEXT 26:
Der blandt begge siders hære kunne Arjuna se sine fædre, bedstefædre, lærere, morbrødre, brødre, sønner, sønnesønner og venner såvel som sine svigerfædre og velyndere.
제26절:
양쪽 군대에 모인 사람들 한가운데에서, 아르주나는 자기 아버지와 할아버지들, 스승들, 외삼촌들, 형제들, 아들과 손자들, 친구들, 그리고 장인들과 후원자들을 볼 수 있었습니다.
TEXT 27:
Da Kuntīs søn Arjuna så alle disse forskellige venner og slægtninge, blev han overvældet af medfølelse og talte således.
제27절:
꾼띠의 아들인 아르주나가 이 모든 친구 및 친척들을 보았을 때 동정심에 압도되어 다음과 같이 말했습니다.
TEXT 28:
Arjuna sagde: Min kære Kṛṣṇa, når jeg ser mine venner og slægtninge til stede foran mig med en sådan kampiver, føler jeg mine lemmer skælve og min mund blive tør.
제28절:
아르주나가 말했습니다: 오 소중한 끄리쉬나여, 제 앞에서 싸울 기세로 모인 친구들 및 친척들을 보고 나니, 사지가 떨리고 입이 타들어 갑니다.
TEXT 29:
Hele min krop skælver, hårene rejser sig, huden brænder, og buen Gāṇḍīva falder fra min hånd.
제29절:
온몸이 떨리고, 머리칼이 쭈뼛 서며 제 활 간디바가 손에서 미끄러져 나가고, 제 피부는 타는 듯합니다.
TEXT 30:
Jeg er nu ude af stand til at stå her længere. Jeg glemmer mig selv, og mit sind vakler. Jeg aner kun ondt, O Kṛṣṇa, Du Keśī-dæmonens banemand.
제30절:
이제 저는 여기에 더는 서 있을 수 없습니다. 저는 저 자신을 잊고 있고, 제 마음은 소용돌이 치고 있습니다. 오 끄리쉬나, 악마 께시를 죽인 분이시여, 제 눈에는 오직 불행의 씨앗만이 보일 뿐입니다.
TEXT 31:
Jeg ser intet godt komme ud af at dræbe mine egne slægtninge i dette slag, ligesom jeg heller ikke kan tragte efter nogen efterfølgende sejr, kongerige eller lykke, min kære Kṛṣṇa.
제31절:
이 전쟁에서 제 친인척들을 죽임으로써 어떤 좋은 결과도 생길 것이라고 저는 생각하지 않습니다. 오 나의 소중한 끄리쉬나여, 이 싸움의 결과로 생기는 승리도, 왕국도, 행복도 저는 바라지 않습니다.
TEXTS 32-35:
O Govinda, til hvilken nytte er et kongerige, lykken eller selve livet, når alle de, for hvem vi ønsker disse ting, nu står over for os på slagmarken? O Madhusūdana, når de lærere, fædre, sønner, bedstefædre, morbrødre, svigerfædre, sønnesønner, svogre og andre slægtninge, der er til stede her, er rede til at ofre deres liv og ejendom, hvorfor skulle jeg da dræbe dem, selv hvis de ellers måtte dræbe mig? O opretholder af alle levende væsener, end ikke i bytte for de tre verdener – for ikke at tale om denne jord – er jeg rede til at kæmpe mod dem. Hvilken glæde kan vi have af at slå Dhṛtarāṣṭras sønner ihjel?
제32~35절:
오 고빈다, 왕국과 행복, 그리고 삶 그 자체조차 이 전쟁의 대가로 얻어야 한다면 이 모든 것이 우리에게 무슨 소용이 있습니까? 오 마두수다나, 스승들, 아버지들, 아들들, 할아버지들, 외삼촌들, 장인들, 손자들, 아내의 형제들과 다른 친척들이 자기들 목숨과 재산을 내놓을 각오로 제 앞에 서 있는데 비록 그들이 저를 죽이려 할지라도 왜 제가 그들을 죽여야 합니까? 오 모든 생명체의 유지자시여, 이 지구는 말할 것도 없이, 삼계를 다 준다 해도 저는 그들과 싸우지 않을 것입니다. 드리따라쉬뜨라의 아들들을 죽임으로써 우리가 도대체 어떤 즐거움을 얻겠습니까?
TEXT 36:
Synd vil overvælde os, hvis vi dræber disse angribere. Det er derfor ikke rigtigt af os at slå Dhṛtarāṣṭras sønner og vores venner ihjel. Hvad vil vi vinde derved, O Kṛṣṇa, Du lykkegudindens ægtemand, og hvordan kan vi finde glæde i at dræbe vor egen familie?
제36절:
그런 공격자들을 살해한다면 죄가 우리를 덮칠 것입니다. 따라서 우리가 드리따라쉬뜨라의 아들들과 친구들을 죽이는 것은 옳지 않습니다. 오 끄리쉬나, 행운의 여신의 남편이시여, 우리가 친인척들을 죽임으로써 어떻게 행복할 수 있겠습니까?
TEXTS 37-38:
O Janārdana, skønt disse mennesker er besat af grådighed og intet forkert ser i at dræbe deres egen familie eller strides med venner, hvorfor skulle vi, der kan se forbrydelsen i at udslette en familie, involvere os i disse syndige handlinger?
제37~38절:
오 자나르다나, 비록 이들이 욕심으로 인해 자기 가족을 죽이거나 친구들과 싸우는 것이 잘못이라는 것을 깨닫지 못한다고 할지라도, 가문을 파괴하는 것이 죄가 된다는 것을 아는 우리가 왜 이런 죄를 지어야 합니까?
TEXT 39:
Med dynastiets udslettelse går den evige familietradition til grunde, og derved bliver resten af familien involveret i irreligion.
제39절:
왕조의 파괴로 영원한 가족 전통이 사라지게 되고, 그 결과 가족의 생존자들은 비종교적인 행위를 하게 됩니다.
TEXT 40:
O Kṛṣṇa, når irreligion er fremherskende i familien, bliver familiens kvinder fordærvede, og kvindestandens fornedrelse giver ophav til uønsket afkom, O Du Vṛṣṇis efterkommer.
제40절:
오 끄리쉬나여, 비종교가 가족에 만연하면 그 가족의 여인들이 더럽혀지고, 정조가 타락함으로써, 오 브리쉬니, 원치 않는 자손이 생기게 됩니다.
TEXT 41:
Når der sker en forøgelse af den uønskede befolkning, opstår der med sikkerhed en helvedesagtig situation for familien såvel som for dem, der ødelægger familietraditionen. Forfædrene til sådanne fordærvede familier falder ned, for de rituelle offergaver af mad og vand til dem ophører fuldstændigt.
제41절:
원치 않는 인구의 증가는 가족과 가족 전통을 파괴한 자들 모두에게 지옥 같은 삶을 반드시 야기합니다. 그러한 타락한 가문의 조상은 음식과 물을 바치는 제사의 완전한 단절로 추락하게 됩니다.
TEXT 42:
Igennem de onde gerninger, der begås af dem, der ødelægger familietraditionen og derved giver ophav til uønskede børn, tilintetgøres alle former for samfundsprojekter og aktiviteter til gavn for familien.
제42절:
가족 전통을 말살하고 원치 않는 자식이 생기게끔 하는 자들의 사악한 행위로 인해 모든 종류의 공동체 사업과 가족의 복지 행위가 큰 타격을 입게 됩니다.
TEXT 43:
O Kṛṣṇa, Du folkets opretholder, jeg har hørt fra discipelrækken, at de, hvis familietraditioner er gået til grunde, bestandigt dvæler i helvede.
제43절:
오 끄리쉬나, 인류를 보살피는 분이시여, 저는 사제 전수를 통해 가족 전통을 파괴한 자들은 항상 지옥에 머문다고 들었습니다.
TEXT 44:
Ak, hvor er det mærkeligt, at vi bereder os på at begå yderst syndige handlinger! Fordi vi tilskyndes af begæret efter at nyde kongelig lykke, er vi parate til at dræbe vore egne slægtninge.
제44절:
아아, 우리가 지금 큰 죄업을 지으려고 하고 있으니, 이 얼마나 이상한 일입니까? 왕족이 가져다주는 행복을 누리고자 하는 욕망에 사로잡혀 우리는 바로 우리의 친인척들을 죽이려 하고 있습니다.
TEXT 45:
Det ville være bedre for mig, hvis Dhṛtarāṣṭras sønner med våben i hånd dræbte mig ubevæbnet og modstandsløs på slagmarken.
제45절:
무기를 손에 들고 있는 드리따라쉬뜨라의 아들들이 이 전쟁에서 비무장 상태의 저항하지 않는 저를 죽이는 것이 제게 오히려 더 나을 것입니다.
TEXT 46:
Sañjaya sagde: Efter at have talt således på slagmarken kastede Arjuna sin bue og sine pile fra sig og satte sig ned i stridsvognen med sindet overvældet af sorg.
제46절:
산자야가 말했다: 전쟁터에서 이렇게 말한 다음, 아르주나는 활과 화살을 옆으로 던져버리고 비탄에 잠겨 마차 위에 주저앉았습니다.