Skip to main content

KAPITEL ET:

第1章

Besigtigelse af hærene på Kurukṣetras slagmark

クルクシェトーラの戦場に両軍を見渡す

TEXT 1:
Dhṛtarāṣṭra sagde: O Sañjaya, hvad gjorde mine sønner og Pāṇḍus sønner efter at have taget opstilling på Kurukṣetras pilgrimssted, kamplystne som de var?
第1節:
ドリタラーシュトラ問う:サンジャヤよ、聖地クルクシェートラで戦うべく大軍を集結したわが息子たちとパーンドゥの息子たちの形勢はいかがであろうか?
TEXT 2:
Sañjaya sagde: O Konge, efter at have skuet over hæren, der var opstillet af Pāṇḍus sønner i militær slagorden, gik Kong Duryodhana til sin lærer og talte følgende ord.
第2節:
サンジャヤ答える: おお王様よ、ドゥルヨーダナ王はパーンドゥの息子方の堅固な陣容を見渡した後、軍師のもとにおもむいてこのように申されました。
TEXT 3:
O min lærer, betragt Pāṇḍus sønners mægtige hær, der er blevet opstillet med så stor færdighed af din intelligente discipel, Drupadas søn.
第3節:
師よ、ご覧ください。パーンドゥ方の強力な大軍容を。あなたの賢い門人、ドルパダの息子がこれを配置布陣したのです。
TEXT 4:
Dér i deres hær findes der mange tapre bueskytter, der kan måle sig med Bhīma og Arjuna i kamp – store krigere som Yuyudhāna, Virāṭa og Drupada.
第4節:
なかには、ビーマ、アルジュナと並ぶ弓の名手も数多く、ユユダーナ、ヴィラータ、ドルパダ等の大戦士たちもいます。
TEXT 5:
Der er også store heroiske krigere som Dhṛṣtaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja og Śaibya.
第5節:
ドリシュタケートゥ、チェーキターナ、カーシー王、またプルジット、クンティボージャ、シャイビャ等の大豪傑
TEXT 6:
Der er den mægtige Yudhāmanyu, den meget kraftfulde Uttamaujā såvel som Subhadrās søn og Draupadīs sønner. Alle disse krigere er store stridsvognskæmpere.
第6節:
ユダーマニウ、ウッタマウジャーやスバドラーとドラウパディーの勇壮きわまる息子たち。彼らは全員剛力無類の戦車乗り。
TEXT 7:
O du bedste blandt brāhmaṇaer, lad mig fortælle dig om de kaptajner, der specielt egner sig til at lede mine militærstyrker.
第7節:
おお最高のブラーフマナよ、参考までにわが軍のすぐれた将軍、指揮官たちも名前をあげて説明しましょう。
TEXT 8:
Der er personer som dig selv, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa og Somadattas søn ved navn Bhūriśravā, der altid er sejrrige i kamp.
第8節:
先生ご自身、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュワッターマー、ヴィカルナにソーマダッタの息子ブリシュラヴァー。いずれも常勝不敗の豪傑。
TEXT 9:
Der er mange andre helte, der er rede til at ofre livet for min skyld. De er alle veludrustede med forskellige slags våben, og alle er de kyndige i den militære videnskab.
第9節:
そのほか我がため命を賭した、あまたの勇士が勢ぞろい。各種の武具をたずさえて、戦い巧者のものばかり。
TEXT 10:
Vores styrke er umålelig, og vi er fuldt ud beskyttet af bedstefader Bhīṣma, mens Pāṇḍavaernes styrke, der omhyggeligt beskyttes af Bhīma, er begrænset.
第10節:
祖父ビーシュマの率いるわが軍は強大なること計り知れず、ビーマの率いるパーンドゥ軍の強さには限界がありましょう。
TEXT 11:
Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.
第11節:
さあ、味方の将軍たち、各自の持ち場にぬかりなく、大元帥のビーシュマ祖父を完全に補佐し支えて下さい。
TEXT 12:
Bhīṣma, Kuru-dynastiet og krigernes store, tapre bedstefader, blæste da højt i sin konkylie og fremkaldte en lyd som en løves brøl til stor glæde for Duryodhana.
第12節:
するとクル王家の勇ましき最長老ビーシュマは獅子吼のごとく、ほら貝を高らかに吹き鳴らし、ドゥルヨーダナを喜ばせました。
TEXT 13:
Derefter istemtes med ét alle konkylier, trommer, pauker, horn og trompeter samtidigt, og den samlede lyd var øredøvende.
第13節:
それにつづいて全軍の太鼓、ほら貝、ラッパ、笛などが各所で同時に鳴り響き、耳も聾するさわがしさ。
TEXT 14:
På den anden side blæste både Herren Kṛṣṇa og Arjuna, der befandt sig i en stor stridsvogn, der var forspændt med hvide heste, i deres transcendentale konkylier.
第14節:
するとパーンドゥ方からは主クリシュナとアルジュナが、白馬に引かれた戦車に乗って、神秘のほら貝を吹き鳴らすのです。
TEXT 15:
Herren Kṛṣṇa blæste i Sin konkylie ved navn Pāñcajanya, Arjuna blæste i sin, Devadatta, og Bhīma, ædedolken, der var kendt for sine herkuliske bedrifter, blæste i sin skrækindjagende konkylie ved navn Pauṇḍra.
第15節:
主クリシュナはパーンチャジャニヤという名のほら貝を、アルジュナはデーヴァダッタを、怪力無双の大食漢ビーマはものすごいほら貝パウンドラを吹き鳴らしました。
TEXTS 16-18:
Kong Yudhiṣṭhira, Kuntīs søn, blæste i sin konkylie, Ananta-vijaya, og Nakula og Sahadeva blæste i konkylierne ved navn Sughoṣa og Maṇipuṣpaka. Den store bueskytte kongen af Kāśī og den mægtige kriger Śikhaṇḍī samt Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa og den uovervindelige Sātyaki tillige med Drupada, Draupadīs sønner og de andre såsom Subhadrās stærkarmede søn blæste alle i deres respektive konkylier, O Konge.
第16-18節:
クンティーの息子、ユディシュティラ王子はアナンタヴィジャヤという名のほら貝を、ナクラはスゴーシャという名の、サハデーヴァはマニプシュパカという名のほら貝を吹き鳴らしました。弓の名人、カーシー王、大戦士のシカンディー、ドリシュタデュムナ、ヴィラータ、向かう敵なきサーティアキ、そしてドルパダ、ドロウパディの息子たち。また王よ、スバドラーの腕自慢の息子が、それぞれにほら貝を鳴らしています。(ドロウパディーはドルパダの娘。スバドラーはクリシュナの妹。二人ともアルジュナの妻)
TEXT 19:
Lyden af disse forskellige konkylier var øredøvende. Den genlød både i himmelen og på Jorden og sønderknuste Dhṛtarāṣṭras sønners hjerter.
第19節:
その轟々たるとどろきは天と地とにどよめきわたり、ドリタラーシュトラの息子たちの心の臓をも打ち砕くばかり。
TEXT 20:
På det tidspunkt løftede Arjuna, Pāṇḍus søn, der sad i stridsvognen, hvis flag var mærket med Hanumān, sin bue og beredte sig på at affyre sine pile. O Konge, efter at have betragtet Dhṛtarāṣṭras sønner, der var opstillet i militær slagorden, talte Arjuna disse ord til Hṛṣīkeśa [Herren Kṛṣṇa].
第20節:
王よ、そのときパーンドゥの子アルジュナはハヌマーンの旗印をつけた戦車から弓をつがえてドリタラーシュトラの息子たちを見渡し主クリシュナにこう申されました。
TEXTS 21-22:
Arjuna sagde: O Du ufejlbarlige, vær god at føre min stridsvogn ind mellem de to hære, så jeg kan se dem, der er til stede her med et ønske om at kæmpe, og mod hvem jeg må dyste i dette store slag.
第21-22節:
アルジュナは言いました。決して誤ることなく常に正しいお方よ、どうか私の戦車を両軍の間に引き出してください。私はよく見たいのです。ここに来ている人々を。この重大な戦闘に私と共に戦おうとしている人々を。
TEXT 23:
Lad mig se, hvem der er kommet her for at kæmpe med ønsket om at behage Dhṛtarāṣṭras ondsindede søn.
第23節:
またドリタラーシュトラの邪悪な心を持つ息子たちに味方をして戦おうと、ここに集まってきた人々を見せて下さい
TEXT 24:
Sañjaya sagde: O Bharatas efterkommer, efter at være blevet tiltalt således af Arjuna kørte Herren Kṛṣṇa den fornemme stridsvogn ind mellem de to hære.
第24節:
サンジャヤ言う:おおバラタ王の子孫(ドリタラーシュトラのこと)よ、このようにアルジュナに頼まれて、主クリシュナは見事な戦車を両軍の中央に引き出されました。
TEXT 25:
I tilstedeværelse af Bhīṣma, Droṇa og alle verdens andre ledere bemærkede Herren: “Se blot, Pārtha, hvordan alle Kuruerne er forsamlede her!”
第25節:
ビーシュマ、ドローナをはじめとして名だたる主将たちが立ち並ぶ前で主は言われました。「プリターの子よ、クル方の陣容を見よ」と
TEXT 26:
Der blandt begge siders hære kunne Arjuna se sine fædre, bedstefædre, lærere, morbrødre, brødre, sønner, sønnesønner og venner såvel som sine svigerfædre og velyndere.
第26節:
アルジュナは見ました。両軍のなかたちには、父たち、祖父たち、先生たち、母方の伯父たち、兄弟、息子、孫、友人たち、また義父たち、好意ある人々が皆いるのを
TEXT 27:
Da Kuntīs søn Arjuna så alle disse forskellige venner og slægtninge, blev han overvældet af medfølelse og talte således.
第27節:
クンティーの子、アルジュナはこの戦場に様々な友達や親類縁者が全て出陣しているのを見て哀切の念にたえず、このように申されました。
TEXT 28:
Arjuna sagde: Min kære Kṛṣṇa, når jeg ser mine venner og slægtninge til stede foran mig med en sådan kampiver, føler jeg mine lemmer skælve og min mund blive tør.
第28節:
アルジュナは言いました。いとしのクリシュナよ、友人や親戚の人々が戦意に燃えて私の目の前で戦おうとしているのを見ると、手足はふるえ口はからからに渇きます。
TEXT 29:
Hele min krop skælver, hårene rejser sig, huden brænder, og buen Gāṇḍīva falder fra min hånd.
第29節:
体の隅々まで震えおののき、髪の毛は逆さになって立ち、愛弓ガーンディーヴァは手から滑り落ち、全身の肌は熱く燃えるようです。
TEXT 30:
Jeg er nu ude af stand til at stå her længere. Jeg glemmer mig selv, og mit sind vakler. Jeg aner kun ondt, O Kṛṣṇa, Du Keśī-dæmonens banemand.
第30節:
大地に立っていることもできず、心はよろめき、自分を見失っています。おお悪魔ケーシーを殺したクリシュナよ、私には不吉な前兆しか見えません。
TEXT 31:
Jeg ser intet godt komme ud af at dræbe mine egne slægtninge i dette slag, ligesom jeg heller ikke kan tragte efter nogen efterfølgende sejr, kongerige eller lykke, min kære Kṛṣṇa.
第31節:
血縁の人々を殺して、いったい何の益があるのでしょうか。わが愛するクリシュナよ、私は勝利も領土も幸福もほしくない
TEXTS 32-35:
O Govinda, til hvilken nytte er et kongerige, lykken eller selve livet, når alle de, for hvem vi ønsker disse ting, nu står over for os på slagmarken? O Madhusūdana, når de lærere, fædre, sønner, bedstefædre, morbrødre, svigerfædre, sønnesønner, svogre og andre slægtninge, der er til stede her, er rede til at ofre deres liv og ejendom, hvorfor skulle jeg da dræbe dem, selv hvis de ellers måtte dræbe mig? O opretholder af alle levende væsener, end ikke i bytte for de tre verdener – for ikke at tale om denne jord – er jeg rede til at kæmpe mod dem. Hvilken glæde kan vi have af at slå Dhṛtarāṣṭras sønner ihjel?
第32-35節:
おおゴーヴィンダよ、王権と領土、一族の幸福繁栄と、また自らの生涯を確保するために、師弟、父子、祖父と孫たち、伯父たち、義父、義兄弟、その他、親族の者たちがそれぞれの命と全財産を賭して、私の前面で戦おうとしています。おおマドゥスーダナよ、私は彼らに殺されても彼らを殺したくないのです。おお生きとし生けるものの主よ、ドリタラーシュトラの息子を殺して、我らに幸が来るのでしょうか。三界の王者となるためにでも、彼らと戦う気にはなれぬのに。おおジャナールダナよ、ドリタラーシュトラの息子たちを殺して、我らに幸福がくるのでしょうか。
TEXT 36:
Synd vil overvælde os, hvis vi dræber disse angribere. Det er derfor ikke rigtigt af os at slå Dhṛtarāṣṭras sønner og vores venner ihjel. Hvad vil vi vinde derved, O Kṛṣṇa, Du lykkegudindens ægtemand, og hvordan kan vi finde glæde i at dræbe vor egen familie?
第36節:
おおクリシュナ、幸運の女神の夫よ、侵略者を殺せば、罪はわれらにかかります。ゆえにドリタラーシュトラの息子たちや肉親を殺しても、何一つ益はないのに、いかにして幸福になれるでしょう。
TEXTS 37-38:
O Janārdana, skønt disse mennesker er besat af grådighed og intet forkert ser i at dræbe deres egen familie eller strides med venner, hvorfor skulle vi, der kan se forbrydelsen i at udslette en familie, involvere os i disse syndige handlinger?
第37-38節:
おおジャナールダナよ、この者たちが貪欲に心を奪われて家族を滅ぼしたり親しい友同士が殺しあうことに罪を感じないとしても、一家一族を全滅させる罪を知りながらなぜわれらはこの地で戦争などをしなければならないのですか?
TEXT 39:
Med dynastiets udslettelse går den evige familietradition til grunde, og derved bliver resten af familien involveret i irreligion.
第39節:
一つの王朝が滅亡するとき永き家系の美風伝統は消えうせ、残された家族の人々は不敬な無信仰者に成り下がるのです。
TEXT 40:
O Kṛṣṇa, når irreligion er fremherskende i familien, bliver familiens kvinder fordærvede, og kvindestandens fornedrelse giver ophav til uønsket afkom, O Du Vṛṣṇis efterkommer.
第40節:
クリシュナよ、家庭が無宗教になれば、家族の婦人たちは堕落してブリシュニの子孫よ、その結果は不必要な人口をもたらすでしょう
TEXT 41:
Når der sker en forøgelse af den uønskede befolkning, opstår der med sikkerhed en helvedesagtig situation for familien såvel som for dem, der ødelægger familietraditionen. Forfædrene til sådanne fordærvede familier falder ned, for de rituelle offergaver af mad og vand til dem ophører fuldstændigt.
第41節:
望ましくない子孫が増えたならば、家族も家庭の破壊者も地獄の苦しみ、祖先も供物の水や食べ物を受けられず、ついに浮かばれなくなりましょう。
TEXT 42:
Igennem de onde gerninger, der begås af dem, der ødelægger familietraditionen og derved giver ophav til uønskede børn, tilintetgøres alle former for samfundsprojekter og aktiviteter til gavn for familien.
第42節:
家族の伝統を壊した者たちの悪行で望まぬ子孫はふえ、社会におけるすべての企画も、一家の福利を維持するための活動も惨めに踏み荒らされることでしょう。
TEXT 43:
O Kṛṣṇa, Du folkets opretholder, jeg har hørt fra discipelrækken, at de, hvis familietraditioner er gået til grunde, bestandigt dvæler i helvede.
第43節:
クリシュナよ、人類の保護者よ、私は権威ある人々からこう聞いています。家の伝統を破壊した者たちは必ずや地獄に住まうものと。
TEXT 44:
Ak, hvor er det mærkeligt, at vi bereder os på at begå yderst syndige handlinger! Fordi vi tilskyndes af begæret efter at nyde kongelig lykke, er vi parate til at dræbe vore egne slægtninge.
第44節:
ああ我らは何という大罪を今ここで犯そうとしているのか、王侯の栄華を欲するあまり、血縁の人々を殺そうとしているのです。
TEXT 45:
Det ville være bedre for mig, hvis Dhṛtarāṣṭras sønner med våben i hånd dræbte mig ubevæbnet og modstandsløs på slagmarken.
第45節:
ドリタラーシュトラの息子たちが武器を手にして私に討ちかかるとも、私は武具を外し、抵抗せずに戦場に立っている方がいいのです。
TEXT 46:
Sañjaya sagde: Efter at have talt således på slagmarken kastede Arjuna sin bue og sine pile fra sig og satte sig ned i stridsvognen med sindet overvældet af sorg.
第46節:
サンジャヤ言う:アルジュナはこのように言って矢も弓もその場に投げ捨て、心は悲しみに打ちひしがれて、戦車の床に座り込みました。