Skip to main content

TEXT 11

VERŠ 11

Tekst

Verš

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

Synonyma

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

ayaneṣu — na strategických miestach; ca — tiež; sarveṣu — všade; yathā-bhāgam — rozmiestnení; avasthitāḥ — stojac; bhīṣmam — praotca Bhīṣmu; eva — istotne; abhirakṣantu — mali by ste podporiť; bhavantaḥ — vy; sarve — všetci; eva hi — istotne.

Translation

Překlad

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

Teraz, keď tu takto stojíte rozostavení na svojich príslušných strategických miestach, musíte praotca Bhīṣmu podporiť zo všetkých síl.

Purport

Význam

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.

Keď Duryodhana pochválil Bhīṣmovu vojenskú zručnosť, zišlo mu na um, že ostatní by sa mohli cítiť ukrivdene. Preto sa diplomaticky snažil napraviť dojem vyššie uvedenými slovami. Duryodhana podotkol, že Bhīṣmadeva je nepochybne najväčším hrdinom, ale je už starý, a preto ho musia všetci zo všetkých strán chrániť. Mohlo by sa stať, že sa bude plne sústrediť na boj z jednej strany a nepriatelia využijú situáciu a napadnú ho z druhej. Bolo teda potrebné, aby ostatní hrdinovia neopustili svoje strategické pozície a neumožnili tak nepriateľovi prelomiť ich rady. Duryodhana cítil, že víťazstvo bratov Kuruovcov závisí na Bhīṣmadevovej prítomnosti. Bol presvedčený, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plne podporia, lebo dobre vedel, že ani slovom neprotestovali, keď chcel v ich prítomnosti na zhromaždení veľkých generálov vyzliecť Arjunovu ženu Draupadī donaha. Aj keď Duryodhana vedel, že obidvaja generáli prechovávajú voči bratom Pāṇḍuovcom istú náklonosť, dúfal, že teraz sa jej celkom zbavili (na čo, pravda, zabúdali pri hazardných hrách).