Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekstas

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

Synonyms

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

ayaneṣu — strateginėse vietose; ca — taip pat; sarveṣu — visose; yathā- bhāgam — įvairiai išrikiuoti; avasthitāḥ — būdami; bhīṣmam — senoliui Bhīṣmai; eva — tikrai; abhirakṣantu — turite padėti; bhavantaḥ — jūs; sarve — visi iš eilės; eva hi — tikrai.

Translation

Translation

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

O dabar kiekvienas jūsų turite visomis išgalėmis paremti senolį Bhīṣmą, užėmę jums skirtas strategines vietas kariuomenės falangose.

Purport

Purport

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.

KOMENTARAS: Duryodhana, išaukštinęs Bhīṣmos narsą, susigriebia ir norėdamas, kad kiti karvedžiai nepasijustų mažiau vertinami, su jam būdingu diplomatiškumu aukščiau minėtais žodžiais stengiasi atitaisyti padėtį. Jis pabrėžia, jog Bhīṣmadeva, be abejonių, yra didžiausias didvyris, tačiau jis nebejaunas, todėl kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, kaip patikimai apsaugoti jį iš visų pusių. Senoliui įsitraukus į kovą, priešas gali tuo pasinaudoti ir pulti neapsaugotą užnugarį. Todėl labai svarbu, kad kiti didvyriai nepaliktų savo strateginių pozicijų ir neleistų priešininkui suardyti rikiuotės. Duryodhana gerai supranta, kad Kauravų pergalė priklauso nuo to, ar dalyvaus Bhīṣmadeva kautynėse, ar ne. Jis yra įsitikinęs, kad sulauks visapusiškos Bhīṣmadevos ir Droṇācāryos paramos mūšyje, nes gerai prisimena, kaip viešame susirinkime abu nė žodeliu neužtarė Arjunos žmonos Draupadī, kuri, patekusi į beviltišką padėtį, prievarta nurenginėjama visų didžiųjų karvedžių akivaizdoje, meldė jų pagalbos. Žinodamas, kad abu karo vadai simpatizuoja Pāṇḍavams, Duryodhana vis dėlto vylėsi, jog dabar jie visiškai pamirš savo jausmus, kaip tai buvo nutikę azartinio žaidimo kauliukais metu.