Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekst

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

Synonyms

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

ayaneṣu — strateegilistel kohtadel; ca — samuti; sarveṣu — kõikjal; yathā- bhāgam — erinevalt rivistatud; avasthitāḥ — asetsevad; bhīṣmam — vanaisa Bhīṣmale; eva — kindlasti; abhirakṣantu — peaksite toetama; bhavantaḥ — teie; sarve — kõik vastavalt; eva hi — kindlasti.

Translation

Translation

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

Nüüd, kui te seisate strateegia kohaselt teile määratud kohtadel, kust te astute ühisesse ründerivisse, peate te kõik toetama vanaisa Bhīṣmat igal võimalikul viisil.

Purport

Purport

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.

Duryodhana, olles kiitnud Bhīṣma vägevust, mõtles seejärel, et teised võisid end sellise ütluse järel tunda vähem tähtsatena, ning seetõttu üritas ta viimaste sõnadega temale omasel diplomaatilisel teel olukorda tasakaalustada. Ta rõhutas siiski, et suurim kangelane on kahtlemata Bhīṣmadeva, kuid kuna viimane oli juba vana mees, siis tuli igaühel pöörata erilist tähelepanu tema igakülgsele kaitsmisele. Ka Bhīṣma võis lahingusse astuda ning sel juhul võinuks vaenlane tema kasvõi ühelt küljelt kaitseta jätmise koheselt ära kasutada. Seetõttu oli oluline, et kõik teised kangelased ei lahkuks strateegia kohaselt neile määratud kohtadelt ega võimaldaks vaenlasel nende ühist ründerivi lõhkuda. Duryodhana tunnetas selgelt, et Kurude võit sõltus üksnes Bhīṣmadeva kohalolekust. Ta oli kindel, et Bhīṣmadeva ja Droṇācārya teda lahingus igakülgselt toetavad, sest ta mäletas, et nad polnud öelnud sõnagi Arjuna naise Draupadī kaitseks, kui viimane oli abitus olukorras pöördunud nende poole palvega seada jalule õiglus, kui teda püüti kõikide suurte väejuhtide juuresolekul alasti kiskuda. Ehkki ta teadis, et need kaks kindralit tundsid teatud kiindumust Pāṇḍavate suhtes, lootis ta, et nad loobuvad nüüd sellest täielikult, nii nagu nad olid seda teinud hasartmängu ajal.