Skip to main content

TEXT 11

ТЕКСТ 11

Tekst

Текст

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
аянеш̣у ча сарвеш̣у
ятха̄-бха̄гам авастхита̄х̣
бхӣш̣мам ева̄бхиракш̣анту
бхавантах̣ сарва ева хи

Synonyms

Дума по дума

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

аянеш̣у – в стратегическите позиции; ча – също; сарвеш̣у – навсякъде; ятха̄-бха̄гам – подредени по различен начин; авастхита̄х̣ – разположени; бхӣш̣мам – на Бхӣш̣ма; ева – несъмнено; абхиракш̣анту – трябва да подкрепите; бхавантах̣ – вие; сарве – всеки; ева хи – несъмнено.

Translation

Превод

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

Всички вие трябва да окажете пълна подкрепа на Бхӣш̣ма, като заемете своите стратегически позиции на бойните фаланги.

Purport

Коментар

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.

ПОЯСНЕНИЕ: След като възхвалил мъжеството на Бхӣш̣ма, Дурьодхана решил, че другите могат да се почувстват пренебрегнати и с присъщата си дипломатичност се опитал да поправи положението с гореспоменатите думи. Той подчертал, че Бхӣш̣мадева несъмнено е най-великият герой, но е вече възрастен и затова всеки трябва да мисли как да го защитава от всички страни. В сражението Бхӣш̣мадева може да се увлече в някоя посока и врагът да се възползва от това. Ето защо е важно другите воини да не напускат стратегическите си позиции и да не позволяват на врага да разкъса фалангите им. Дурьодхана чувствал, че победата на Куру зависи от присъствието на Бхӣш̣мадева. Той бил уверен, че по време на сражението ще има пълната подкрепа на Бхӣш̣мадева и Дрон̣а̄ча̄ря, защото и двамата не проронили нито дума, когато Драупадӣ, жената на Арджуна, в безпомощното си положение ги молила за защита, принуждавана да се съблече пред събранието на великите генерали. Дурьодхана знаел, че и двамата генерали изпитват известна привързаност към Па̄н̣д̣авите, но се надявал, че сега ще пренебрегнат напълно това чувство, както по време на играта със зарове.