Skip to main content

Synonyma

api
ačkoliv bylo — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.8-9
ještě odlehlejší místo — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.10
také (potvrzuje) — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.34
zároveň — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7
dokonce i když je tělo tak vznešené — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.10
ačkoliv je to tak — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.21
přestože již nová telátka měly — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.31
bezpochyby — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.37
ještě — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.41
nicménĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.48-49, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.15
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.16
a — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.35
opravdu — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.104
ještĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.1
dokonce i. — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.15
přestože. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44
snad — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.10
dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.37
i když. — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.47
možná — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.25-26
nebo — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.68
třebaže — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.8
ale — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.3
samotnému — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.4
ačkoliv. — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.4
pořád ještĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.8
vůbec — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
jistĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.4
navzdory — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.6
potom — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.9-10
kromĕ toho — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.54-56
ve skutečnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.70
i přes — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.54
apiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.293
slovo apiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.302
arhāḥ
mající — Bg. 1.36
arthe
v zájmu — Bg. 1.32-35, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47
ve věci — Bg. 2.27
kvůli — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.11-12
v zájmu toho — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.3