Skip to main content

Synonyma

mahat-aṁśa-yuktaḥ
doprovázen mahat-tattvou, Svojí úplnou částí — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.15
bhakti-yuktaḥ
zaměstnán oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.31
obdařený oddaností — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.9
mat-bhakti-yuktaḥ
ten, kdo je pohroužený v oddané službĕ Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.24
buddhi-yuktaḥ
ten, kdo se věnuje oddané službě — Bg. 2.50
śata- candra-yuktaḥ
se štítem ozdobeným stovkami měsíců — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.31
dvādaśa-skandha-yuktaḥ
mající dvanáct zpěvů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.143-144
nitya-yuktaḥ
vždy zaměstnaný — Bg. 7.17
yoga-yuktaḥ
ten, kdo je zaměstnaný oddanou službou — Bg. 5.6
zaměstnaný oddanou službou — Bg. 5.7
jednající s vědomím Kṛṣṇy — Bg. 8.27
vykonávající oddanou službu — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.26
yuktaḥ
spojen — Bg. 2.39
zaměstnaný — Bg. 2.61, Bg. 8.10, Bg. 18.51-53, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.52, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.38
zaměstnán — Bg. 3.26
je v transcendentálním postavení — Bg. 4.18
na úrovni božského vědomí — Bg. 5.8-9
ten, kdo je zaměstnaný oddanou službou — Bg. 5.12
v tranzu — Bg. 5.23
způsobilá k seberealizaci — Bg. 6.8
pravý yogī — Bg. 6.13-14
ustálený v yoze — Bg. 6.18
vybavený — Bg. 7.22
ve společnosti s — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23
s — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.5
jejím prostřednictvím — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.26
soustředěný — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.37
zaměstnané — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.18
s napjatou pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.74
připoután prostřednictvím oddanosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.76
zaměstnaná — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.49
spojené — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.74
obdařeni — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
obdařený — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.70
obklopený — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.17
pohroužen — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.40
v doprovodu — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.13
společně — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.29
spojený — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.41
jenž se shledal — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.16