Skip to main content

Synonyma

buddhi-yuktāḥ
zaměstnaní oddanou službou — Bg. 2.51
nitya-yuktāḥ
trvale zaměstnáni — Bg. 9.14
prīti-yuktāḥ
příliš připoutaní — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.3
yuktāḥ
zaměstnaní — Bg. 12.1, Bg. 12.2
vybaven — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.15
ti, kdo Ti oddaně slouží — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.47
ti, kdo jsou s Tebou ve styku — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.11
všichni společně — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.1
zaměstnáni — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.5
ovládající se a vyrovnaní — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.18
dokonalí mystičtí yogīniŚrīmad-bhāgavatam 10.7.17
plnĕ obdařené — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.9
mající jasnou inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.21
naplnĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.27
umístĕní — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.23
je spojeno — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28
vhodné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.153
yuktāḥ-zaměstnan
yuktāḥ-zaměstnaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.16