Skip to main content

Synonyma

adhirūḍha-samādhi-yogaḥ
který vykonáváním yogy dospěl do samādhiŚrīmad-bhāgavatam 3.28.38
bhakti-yogaḥ
styk s oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.7
oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.36-37, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.2
přímá oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33
bhakti-yoga neboli oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.22
oddaná služba Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.19
cesta láskyplné oddanosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8
proces oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.50
jñāna-yogaḥ
filozofické bádání — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.32
cesta filosofické spekulace — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.7
karma-yogaḥ
jednání s oddaností — Bg. 5.2, Bg. 5.2
cesta karma-yogyŚrīmad-bhāgavatam 11.20.7
kriyā-yogaḥ
oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.3
tato plodonosná snaha — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.7
vidhi-kṛtya-yogaḥ
způsobilost k udílení příkazů a plnění povinnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.11
māyā-yogaḥ
pevný vztah s vnější, matoucí energií — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.47
samādhi-yogaḥ
v meditaci o Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21
vihāra-yogaḥ
působení v zábavách hmotného stvoření, udržování a zničení — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.34
vitāna-yogaḥ
vykonávání obětí. — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.37
yogaḥ
yoga — Bg. 2.48, Bg. 6.24
vědomí Kṛṣṇy — Bg. 2.50
věda o vztahu s Nejvyšším — Bg. 4.2
věda o yoze — Bg. 4.3
spojení s Nejvyšším — Bg. 6.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68
provádění yogy — Bg. 6.17
mystika — Bg. 6.33
seberealizace — Bg. 6.36
spojení. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18
spojení oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.21
soustředění mysli — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
příznivá — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.27
jógový systém — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.13
mystický jógový systém — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.29
mystická yogaŚrīmad-bhāgavatam 3.29.35
spojení — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.25-26
proces spojující živou bytost s Nejvyšším — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.28
výsledek meditace — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.5
standardní systém yogyŚrīmad-bhāgavatam 10.47.33
umĕní meditace — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.20-21
metoda vedoucí k osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.36