Skip to main content

Synonyma

yavanāḥ
Turci — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.18
král Persie a přilehlých oblastí — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.34-35
Yavanové — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25
Yavanů — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.28
dokonce i nečistí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.1
ti, kdo nenásledují védská přikázání a jedí hovězí maso — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.179, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.209