Skip to main content

Synonyma

amṛta-yantritaḥ
okouzlený nektarem. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.20
prema-yantritaḥ
jakoby spoutaný láskou, i když je to ve skutečnosti chtíč — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.12
vāruṇa-pāśa- yantritaḥ
spoutaný Varuṇovými provazy — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.14
sneha-yantritaḥ
poutaný láskou — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.26
su-yantritaḥ
věrný, náležitě se chovající — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.3
viṣṇu-yantritaḥ
nařízeno Pánem Viṣṇuem — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.20
yantritaḥ
uchvácený — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16
zcela — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.4
pečlivĕ formulované. — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.28

Filter by hierarchy