Skip to main content

Synonyma

sāma-ṛk-yajurbhiḥ
hymny Sāma, Ṛg a Yajur Védy — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.47-48
yajurbhiḥ
védskými hymny — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.41
z tĕchto yajur-manterŚrīmad-bhāgavatam 12.6.74

Filter by hierarchy