Skip to main content

Synonyma

yajñeśaḥ
majitel nebo svrchovaný uživatel — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.7

Filter by hierarchy