Skip to main content

Synonyma

govardhana-yajñe
při oběti Govardhana-pūjā — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.242
saṅkīrtana-yajñe
prováděním společného zpívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.99
provádění yajñi zpíváním Hare Kṛṣṇa mantryŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.9
yajñe
v oběti — Bg. 3.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.21
při oběti — Bg. 17.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.12
v obětním obřadu — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.62
v průběhu oběti — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.7
má obĕť — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.12
při obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.4-7
v pokynech k provádĕní obĕtí — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.29-30
obětí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.77