Skip to main content

Synonyma

yajña-abhiṣekaḥ
uctívání a obřadní koupel — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.31-33
akhila-yajña-tantave
příjemce všech obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.30
yajña-artham
pro vykonávání obětí — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.18
yajña-arthe
pro vykonávání obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.7
yajña-arthāt
konaná pouze pro Yajñu neboli Viṣṇua — Bg. 3.9
yajña-avayavasya
Nejvyššího Pána (Jehož částí těla je yajña) — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.20
yajña-bhāga-bhujaḥ
ti, kdo přijímají výsledky yajñiŚrīmad-bhāgavatam 8.14.6
yajña-bhujām
všichni polobozi, kteří mohou přijímat obětiny yajñiŚrīmad-bhāgavatam 4.21.36
yajña-bhuk
Pán, poživatel oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.32
poživatel yajñiŚrīmad-bhāgavatam 4.20.1
příjemce oběti — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.5
ten, kdo přijímá výsledky obětiŚrīmad-bhāgavatam 9.17.4
sarva-yajña-bhuk
poživatel výsledků všech druhů obětí — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.17
yajña-bhuk bāla-keliḥ
i když přijímá obětiny při yajñi, v rámci svých dětských zábav si se svými přáteli pasáčky radostně pochutnával na jídle. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.11
yajña-bhāgān
podíl z obřadních obětí — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.14
yajña-bhājaḥ
příjemci výsledků oběti — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.6
yajña-bhāvana
ten, Jehož lze pochopit vykonáváním obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.34
yajña-bhāvane
ochránce oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.48
yajña-bhāvitāḥ
uspokojeni konáním obětí — Bg. 3.12
brahma-brāhmaṇa-yajña-puruṣa-loka-vidūṣakāḥ
urážliví vůči Vedám, striktním brāhmaṇům, obětním a dalším obřadům a vůči Nejvyšší Osobnosti Božství a oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.10
yajña-bāhu
Yajñabāhu — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.25
yajña-bāhuḥ
jménem Yajñabāhu — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.9
yajña-chidram
nedostatků v provádění obětí — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.18
dakṣa-yajña
obĕti provádĕné Dakṣou — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.14-15
yajña-īśvara-dhiyā
s dokonalou inteligencí, uvažující jako nedílná část Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.35-36
yajña-dhruk
narušil průběh oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.36
yajña-gatam
přítomný na oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24
yajña-vāstu-gatam
věci náležící do obětní arény — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.8
yajña-ghna-ghnena
zabít narušitele yajñiŚrīmad-bhāgavatam 4.4.32
yajña-ghnān
narušitelů obětních obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.29-30
kteří narušovali oběti — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36
sarva-yajña haite
než všechny ostatní oběti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.78
yajña-han
ó ničiteli oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.53
yajña-hanam
toho, kdo narušil vykonání yajñiŚrīmad-bhāgavatam 4.19.15
yajña-hṛdayam
srdce všech obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.24
hṛta-yajña
připraveni o obětní — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.20
yajña-kalpaḥ
který je nalézán prostřednictvím obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.15
yajña-kratu-rūpam
ve formě obětí bez zvířat a obětí se zvířaty — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.5
yajña-kratuḥ
v podobě oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.46
yajña-kṛtaḥ
pořadatele oběti (Dakṣi) — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.7