Skip to main content

Synonyma

yaḥ abhidhāsyati
toho, kdo bude svolný vyměnit tvé stáří za své mládí. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.37
yaḥ asau aham
že já jsem — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.18
yaḥ anīśaḥ
ten, kdo není schopen — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.35
yaḥ asau
ten, který (Adhiratha) — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.13
tato — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.33
ten, kdo byl známý — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3
yaḥ asi
cokoliv jsi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.11
yaḥ ca asmi
jaký jsem — Bg. 18.55
khe avasthitaḥ yaḥ
tento Brahmā, jenž sídlil ve vyšší planetární soustavě na nebi — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.15
yaḥ ayam
tento systém — Bg. 6.33
yaḥ ca iha
cokoli jiného — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10
yaḥ ca
cokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.33
a co — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.34
a ten, který je — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.17
jagat ca yaḥ
a kdo je zcela vším ve stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
śaṅkha-cakra-gadā-rājīva-pāṇa-yaḥ
držící v rukách lasturu, disk, kyj a lotosový květ — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.47-48
yaḥ-to jes
yaḥ-to jest — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.29
yaḥ-ten, kter
yaḥ-ten, který — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.36
yaḥ prabhuḥ
ta Nejvyšší Osoba, Pán — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.20
yaḥ pumān
osoba, která — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.50
yaḥ saḥ
ta, která — Bg. 8.20
yaḥ tu
co — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.4
protože — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.32
yaḥ tvam
co jsi učinil — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.3
protože ty — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.11
yaḥ vā
ani — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.3
yaḥ
každý, kdo — Bg. 2.19, Bg. 2.19, Bg. 4.9, Bg. 6.30, Bg. 8.13, Bg. 8.14, Bg. 12.15, Bg. 12.16, Bg. 13.24, Bg. 15.1, Bg. 15.19, Bg. 16.23, Bg. 18.11, Bg. 18.16, Bg. 18.67, Bg. 18.68, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.83, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.83, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.84, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.46, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.60, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.59, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.61, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.264, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.129, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.154
ten, kdo — Bg. 2.21, Bg. 2.57, Bg. 3.7, Bg. 3.12, Bg. 3.16, Bg. 3.17, Bg. 4.14, Bg. 4.18, Bg. 4.18, Bg. 5.5, Bg. 5.23, Bg. 5.24, Bg. 5.27-28, Bg. 6.1, Bg. 6.31, Bg. 6.32, Bg. 6.47, Bg. 8.5, Bg. 8.9, Bg. 10.3, Bg. 10.7, Bg. 11.55, Bg. 12.13-14, Bg. 12.17, Bg. 12.17, Bg. 13.1-2, Bg. 13.28, Bg. 13.30, Bg. 14.22-25, Bg. 14.22-25, Bg. 14.26, Bg. 18.70, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.34, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.36, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.52, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.61, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.39, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.54, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.30, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.56, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.61, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.74, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.56, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.255, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.269, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.348, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.48, Īśo 6, Īśo 14
kdo — Bg. 2.71, Bg. 3.6, Bg. 3.42, Bg. 5.3, Bg. 5.10, Bg. 12.15, Bg. 13.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.38, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.56, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.61, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.52, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.67, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.45, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.54, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.39, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.62, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.69, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.42, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.59, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.59, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.254, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.310, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.316, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.359, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.399, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.1
kdokoliv — Bg. 5.24, Bg. 9.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.76, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.7, Nektar pokynů 1
jenž — Bg. 15.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.70, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.31-32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.106-107, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.264, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.1
který — Bg. 17.3, Bg. 18.71, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.1
která — Bg. 17.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.55, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.61, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.155
Ten, který — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.1
ten, který — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.1
to, co je — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.8
jeden — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.29
to — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.51
On — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.10
ona osoba — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.11