Skip to main content

Synonyma

kṛta-vyavasitaḥ
když se ujistil o tom, co má dělat (dát své tělo polobohům) — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.11
vyavasitaḥ
rozhodný — Bg. 9.30
když dospěl k závěru — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.13
rozhodnutá — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.1
když se rozhodl — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.21
odhodlaný — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.41-42
pevně rozhodnutý — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.48
odhodlávající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.43
pevný ve svém odhodlání — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.38
pevnĕ rozhodnutý — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.5
ustanovené — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.20