Skip to main content

Synonyma

dharma-vyatikramaḥ
překračování náboženských či mravních zásad — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.29
vyatikramaḥ
nerozumné — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.15
překážka — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.32
porušení — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.9

Filter by hierarchy