Skip to main content

Synonyma

viraktaḥ ca
život naprostého odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.61
viraktaḥ
lhostejně — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.26
odpoutaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.67, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.18
vůbec není poután — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.5
bez připoutanosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.7
odpoutal se — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.53
odpoutaný od hmotného požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.11
odpoutaný od vnĕjších projevů — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.28

Filter by hierarchy