Skip to main content

Synonyma

tat-viparyayaḥ
opak (nářek). — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.25
opak toho (to, co není podloženo příkazy Ved) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.40
pravý opak toho. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.91
ātma-viparyayaḥ
zmatené co se týče vlastní totožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.10
pošetilé pokládání těla za sebe sama — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.20
viparyayaḥ
opačné — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.45
situace zapomnění či nepříjemné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.55
odporující — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.54
zvrat v životě (mylné považování těla za sebe sama) — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.47
znečištění. — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.9
obrat. — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.10
opak — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.2
nastanou nepříznivé podmínky. — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.30
pravý opak — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.49-50
rozpor — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6
mylné pochopení své totožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.37
opak, otrok — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
jinak. — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.15
převrácení postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.119
převrácené v postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.137
zvrat v postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.138