Skip to main content

Synonyma

dravya-sūkṣma-vipākaḥ
obětiny vkládané do ohně, například obilí smíchané s ghí — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.50-51
vipākaḥ
zralé stádium — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.9
výsledné nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.9

Filter by hierarchy