Skip to main content

Synonyma

vismaya-utphulla-vilocanaḥ
s očima žasnoucíma při pohledu na půvabné zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.11
vilocanaḥ
v jehož očích. — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.65