Skip to main content

Synonyma

vikāraḥ
přeměna — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17
reakce — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.24
hmotné ego — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.42
transformace — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.59
promĕny (jedenácti smyslů) — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.26
promĕna. — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.19
šestnáct prvků (zemĕ, voda, oheň, vzduch a nebe, pĕt činných smyslů, pĕt poznávacích smyslů a mysl) — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.37
neustálá promĕna (hmotné tĕlo a mysl, které jí podléhají) — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7
promĕna — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.17
promĕna stvořené existence — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.29
proměna či falešné ego — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.83
změna — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.25
přeměna falešného ega — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.267