Skip to main content

Synonyma

vihāreṇa
smyslovými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.47
požitkem — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.20

Filter by hierarchy