Skip to main content

Synonyma

vidvān api
přestože to věděl — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.5
dokonce i ten, kdo získal dobré vzdělání — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.17
parama-vidvān
nejučenější — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.105
parama vidvān
velmi vzdělané osobnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.35
tat-vidvān
dobře ovládající pěvecké umění — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.72
tat- vidvān
ačkoliv to věděl — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.14
vidvān
učený — Bg. 3.25, Bg. 3.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.7
svrchovaně vzdělaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.6
věděl — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.9
ten, kdo má poznání — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.5
dokonale vzdělaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.40
vzdělaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51
osoba pokročilá v duchovním poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.14
velice učený — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.29
velmi učený — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.55
když se poučil — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.15
znající (nepříjemnost hmotné existence, zvláště v životě hospodáře) — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.16
ten, kdo není hloupý, a naopak si je plně vědom skutečnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.19-20
takzvaní učení filozofové, vědci a politici — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.25
ten, kdo rozumí této filozofii — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.56
ten, kdo je učený — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.17
jelikož byl nejučenější osobou — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.20
zcela chápající — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.15-16
obeznámený s védským poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.29
plně si vědom této skutečnosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.3
vědom si — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.8
ten, kdo si je plně vědom — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.20
která má skutečné poznání — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.12
dobře znající — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.18
znající — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.40
již si vĕdom — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.23
dobře si vĕdom — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.7
s úplným poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.26
ten, kdo zná — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.8, Īśo 18
vĕdoucí — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.14
jelikož je vševĕdoucí — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7
osvícený človĕk — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.8
ten, kdo je osvícený — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9
inteligentní osoba — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.11
učený človĕk — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.12