Skip to main content

Synonyma

na vibhvyaḥ
nedokázaly. — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.18
vibhvyaḥ
jsou schopné — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19