Skip to main content

Synonyma

viṣvaksena-kathāsu
v hovorech o Viṣvaksenovi neboli Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.10
viṣvaksena
Osobnost Božství (úplná část) — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.8
Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.3
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.42-43
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.62
avatāra jménem Viṣvaksena — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.327
viṣvaksena-ādibhiḥ
Svou expanzí známou jako Viṣvaksena a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40