Skip to main content

Synonyma

viṣayān
o smyslových objektech — Bg. 2.62, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.13
smyslové objekty — Bg. 2.64, Bg. 15.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.48
objekty smyslového požitku — Bg. 4.26
objekty smyslů — Bg. 18.51-53
smyslové předměty — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.9
o smyslových předmětech — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.73
předměty smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.6
hmotné objekty smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.19
království — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.28
hmotné předměty požitku — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.48
hmotného štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.46
smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.8
různé státy — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.6
v těchto královstvích — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.27
druhů smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.31
předmĕtů smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.63
o objektech smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.56
objektů smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.57