Skip to main content

Synonyma

tri-kāṇḍa-viṣayāḥ
rozdĕlené do tří částí (jež představují plodonosné jednání, uctívání polobohů a realizaci Absolutní Pravdy) — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.35
sarga-sarga-viṣayāḥ
výtvory stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.34
viṣayāḥ
na témata — Bg. 2.45
objekty smyslového požitku — Bg. 2.59
téma — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.23
smyslových předmětů — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.7
předměty smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.21-23, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.21
mající za námĕt — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.35