Skip to main content

Synonyma

viṣa-agni
plný jedovatého ohnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.25
viṣa-ambarīṣa
jako dvĕ nádoby na vaření jedu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.24
viṣa-ambhaḥ
otrávené vody — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50
viṣa-amṛte
jed i nektar — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.51
viṣa- auṣadhyaḥ
jedovaté rostliny — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.46
viṣa-bhakṣaṇataḥ
než pití jedu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.8
viṣa-da
jedovaté — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.5
viṣa-dhara
hadů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.8
viṣa-garta-pāni
vodu z otrávené jámy hmotného štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.123
viṣa-jvālā haya
utrpení způsobené otravou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.50
viṣa-hāriṇam
odborník na neutralizování jedu — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.12
viṣa-jvālāya
na pálení jedu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.75
viṣa-kaṣāya
kvůli znečištĕní jedem — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7
viṣa-ādi khāñā
vypitím jedu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.156
kāla-viṣa-mita
pokřivení časem — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.16
viṣa māge
prosí o jed — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.38
viṣa-uda-pāna-vat
jako studny s otrávenou vodou — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.12
viṣa-pānena
pitím jedu — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.31
viṣa-tama
s nejprudším jedem — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.12
viṣa-toya
otrávená voda — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.28
viṣa-ucchvasita
na niž bylo dýcháno s jedem — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7
viṣa-ude
do otrávené vody. — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.6
viṣa-vīrya
vysoce účinný jed — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.28
viṣa
otrávením (jedem) — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.8
jedu — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.8-9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.76
jedem — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.48
jeho jedu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.4
jed — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.28-31, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.75
ze svého jedu — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.4
v podobĕ jedu — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.6
jako jed — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.24
jedovatou — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.3
viṣaya-viṣa
hmotného požitku, který je jako jed — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.14
viṣa-ānanaiḥ
s tlamou plnou jedu — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.11-12