Skip to main content

Synonyma

māyā-matsya-viḍambanam
která je napodobeninou ryby. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.1
viḍambanam
matoucí — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.16
matoucí. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.30
pouhá maska. — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.29
napodobování. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.21
pouhé předvádění. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
není možné myslet na — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31
klamná hra. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.46
předstírání. — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.3
záminka — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.6
(Tobĕ) který napodobuješ — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.40
klam. — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.17
chytrou napodobeninou. — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.48-49
iluzorní představení — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.11

Filter by hierarchy