Skip to main content

Synonyma

viśveśvara-daraśane
navštívit chrám Viśveśvary — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.86
nebo zhlédnout Božstvo Pána Viśveśvary — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.175
viśveśvara
božstvo z Váránasí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.157

Filter by hierarchy