Skip to main content

Synonyma

viśva- abhivandyaiḥ
osobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, které jsou uctívané po celém vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.6
viśva-bandhave
příteli všech živých bytostí ve třech světech. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.15
viśva-bhartuḥ
udržovateli vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24
viśva-bhavam
příčina hmotného stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.16
viśva-bhāvana
stvořitel vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7
ó dobrodinče celého vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
ó ochránce vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.11
viśva-bhāvanam
pro dobro vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32
viśva-bhāvanaḥ
stvořitel projevených světů — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.50
příčina všech příčin. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.65
tvůrce vesmírného dění — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.54
původní příčina všech vesmírných projevů — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.1
stvořitel tohoto vesmírného projevu — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.3
viśva- bhāvanaḥ
dobrodinec celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.41
stvořitel vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.53
viśva-bhāvanān
které dokáží očistit celý vesmír. — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.11
viṣṇu viśva-dhāma
Pán Viṣṇu, sídlo všech vesmírů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.76
viśva-dṛk
ten, který vidí celý vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.32
viśva-sṛjam ekam
který sám stvořil tento vesmír — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.36
viśva-gam
prostupujícího vesmírem — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.31
viśva-gurave
duchovní mistr vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.47
viśva-guru
učitelem vesmíru, Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.26
viśva haya
pochází vesmírný projev — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.51
viśva-janīna
pro dobro všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210
viśva-jayinam
dobyvatele celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.34
viśva-jit
dobyvatel světa (Mahārāja Pṛthu) — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.17
dobyvatel celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.5-7
viśva-jitā
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.26
viśva-jīvaḥ
udržuje živé bytosti v celém vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.13
viśva-sṛṣṭi kare
tvoří tento hmotný svět — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.14-15
viśva-kartuḥ
stvořitele celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.47
viśva-kāyaḥ
celková podoba vesmíru (celý vesmír je vnějším tělem Nejvyšší Osobnosti Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.13
stávající se vesmírnou podobou — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.33
viśva-kṛt
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.8
viśva-kṛt īśvaraḥ
nebylo to pro Něho nic těžkého, neboť je stvořitelem celého vesmírného projevu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.18
viśva-maṅgalam
všestrannĕ příznivého — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.18
viśva-mohanam
který zato klame celý vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.44
viśva-mohaḥ
ten, který okouzluje celý vesmír — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.216
viśva-mūlam
původem je Nejvyšší — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.16
viśva-mūrtau
v Tobě, který máš vesmírnou podobu. — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.9