Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇa-viśleṣa
z odloučení od Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.16-17
viśleṣa
pocity odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.1
kvůli odloučení — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.25

Filter by hierarchy