Skip to main content

Synonyma

bhakta-vatsalaḥ
ten, který je velmi příznivě nakloněný Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.11
kind to the devotees — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.10
laskavý k oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.34
který je velice laskavý ke Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
Pán Kṛṣṇa, jenž je laskavý ke svým oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.104
bhrātṛ-vatsalaḥ
který měl své bratry velmi rád. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.1
dharma-vatsalaḥ
jemuž jsou velice drahé náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.26
věrný náboženským zásadám. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.11
duhitṛ-vatsalaḥ
milující své dcery — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.13
který miloval svou dceru — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.1
plný náklonnosti ke své dceři. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28
který má velice rád své dcery — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.18
který měl svou dceru velice rád. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.31-32
dvija-vatsalaḥ
přesto, pro svou náklonnost brāhmaṇůmŚrīmad-bhāgavatam 8.19.14
suta-dāra-vatsalaḥ
připoutaný k dětem a manželce — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.18
milující své děti a manželku — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.32
dīna-vatsalaḥ
laskavý k ubohým — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.31-32
velice laskavý k ubohým a bezmocným. — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.16
příznivě nakloněný ubohým — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.28
velice soucitný k nebohým a nevinným. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.45
kṛpaṇa-jana-vatsalaḥ
(měsíc) který je velice laskavý k nešťastným lidem — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.24
kṛpaṇa-vatsalaḥ
velmi dobrotivý vůči nevědomým lidem. — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.24
mitra-vatsalaḥ
jenž miluji své přátele — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.6
mātṛ-vatsalaḥ
velice nakloněný Své matce. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.9
vatsalaḥ
laskavý — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.43
láskyplný — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.22-23
jenž je vlídnĕ naklonĕný. — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.36
soucitný — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.3
láskyplný. — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42
mající otcovskou náklonnost. — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.50-51
milující — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.18
láskyplnĕ naklonĕný. — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.59