Skip to main content

Synonyma

agha-vatām
lidí, kteří se dopustili mnoha hříchů — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.9-10
akṣaṇ-vatām
lidí, kteří měli oči — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.54
těch, kdo mají oči — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.155
bala-vatām
silných — Bg. 7.11
janma-vatām
živých bytostí, které se narodily — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.38
jñāna-vatām
moudrých — Bg. 10.38
putra-vatām
těch, kteří mají syny — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.28
sattva-vatām
silných — Bg. 10.36
mezi tĕmi, kdo žijí v kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.31
udyama-vatām
těch, kteří neustále usilují o hospodářský rozvoj — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.16-17
varṇa-āśrama-vatām
členů varṇāśramské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.12-16
varṇāśrama-vatām
mezi tĕmi, kdo jsou zapojeni v systému varṇāśramaŚrīmad-bhāgavatam 10.80.33
následovníků varṇāśramského systému — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.47
ātma-vatām
kteří se zajímají o seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.12
transcendentalistů — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.16
velkých oddaných, kteří dosáhli dokonalosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29
těm, kdo se zajímají o seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
seberealizovaných osob, jako je Sanaka a Sanātana — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.21
všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.30
vitta-vatām
pro ty, kteří vlastní značný majetek — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.16-17
ācāra-vatām
pro ty, kdo vĕrnĕ následují — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.9