Skip to main content

Synonyma

tri-vargam
tři procesy (náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek) — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.53
tři principy: náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.10
ṣaṭ-vargam
šest smyslů, které zahrnují i mysl — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.24
šest smyslů (zrak, sluch, čich, hmat, chuť a mysl) — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.23
pĕt smyslů a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.3-4

Filter by hierarchy