Skip to main content

Synonyma

ajita-ṣaṭ-vargaḥ
jež neovládá smysly pro vnímání a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52
triṁśat-aṣṭa-uttara-mantra-vargaḥ
v kategorii třiceti osmi důležitých védských manterŚrīmad-bhāgavatam 8.7.29
tri-vargaḥ
skupina tří — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.26
principy náboženství, hospodářského pokroku a uspokojování smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.10
tři cíle života (náboženství, ekonomický rozvoj a smyslový požitek) — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.28
tyto tři cíle života — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.28
ṣaṭ-vargaḥ
mysl a smysly — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.8
šest nepřátel mysli (chtíč, hnĕv, chamtivost, zmatenost, omámenost a závist) — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.24
vargaḥ
shromáždění — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.138
druhů znečištĕní — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.40-41