Skip to main content

Synonyma

varṇa-abhivyañjakam
naznačující zařazení (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra atd.) — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.35
varṇa-veśa-bheda
rozdíly v oblečení a barvě pleti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.187
bhāva-varṇa
jas transcendentální extáze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.271-272
citra-varṇa
různobarevná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.113
cāri varṇa-āśramī
následovníci čtyř společenských a duchovních stavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.26
cāri varṇa
čtyři barvy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.330
cāri varṇa dhari'
přijímající tyto čtyři barvy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.330
rakta-varṇa dhari'
přijímající červenou barvu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.335
pīta-varṇa dhari'
přijímající žlutou barvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.340
varṇa-āśrama-dharma
zřízení čtyř kast a čtyř āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.256
usměrňujících zásad čtyř varen a āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.93
varṇa-dvayī
dvě slabiky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.120
eka varṇa
jedné barvy pleti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.136
gaura-varṇa
máš zlatou či světlou barvu pleti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.164
bílou barvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.106
tat-varṇa-guṇa
jehož barva je stejná jako barva kvality vášně (načervenalá) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.7
pīta-varṇa ha-ila
nabylo žluté barvy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.232
kṛṣṇa-varṇa-śabdera
slova kṛṣṇa-varṇaŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.55
kṛṣṇa-varṇa
načernalá barva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.38
kṛṣṇa varṇa
Kṛṣṇovo jméno. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.24
varṇa- mātra
jen barva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.115
varṇa-mātra
pouze barva — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.174
rakta-pīta-varṇa
manga byla červená a žlutá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.83
pīta-varṇa
žlutou barvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.37
se žlutou barvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.40
žlutá barva — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.364
varṇa-samāmnāye
do souhrnu všech hlásek — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.53
varṇa-saṅgrathane
ve smyslu spojování slov — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.18
varṇa-saṅkara
nežádoucích dětí — Bg. 1.42
varṇa-saṅkaraḥ
nežádoucí potomstvo. — Bg. 1.40
nechtěné obyvatelstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.45
tāra varṇa
Její barvu pleti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.268
varṇa-āśrama
systém čtyř kast a čtyř životních stavů — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.13
čtyři společenské skupiny a stádia duchovního rozvoje — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.29
systém osmi společenských skupin — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.18
civilizace Árjů se čtyřmi varṇami a čtyřmi āśramyŚrīmad-bhāgavatam 7.2.12
náležejících příslušnému hmotnému a duchovnímu stavu (varṇě a āśramu) — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14
společenskému systému posvĕcených zamĕstnaneckých stavů a duchovních řádů — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.21
božského systému rozdĕlení společnosti podle zamĕstnání a duchovních stádií — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18
následováním pravidel předepsaných či náboženských povinností — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.51